H I S T O R I E

"jsou to jen některé příspěvky z kroniky která je k dispozici v Karvinské knihovně"

                                                                                                                                                                     webmaster

1992

Výbor oddílu kopané ve složení s.Galia Vladislav,jednatel s.Raszyk Józef a pokladník Puk Rudolf spolu s dalšími 11 členy výboru měl plné ruce práce.

Žáci sice postoupili do Karvinské ligy,ale dorost vypadl z Krajské třídy(1A)Mužstvo skončilo ve II třídě na třetím místě a bude se v příštím roce ucházet o postup do 1.B třídy.

Počet sehraných zápasů a celkové skóre je následující:

  JARO PODZIM
MUŽSTVO 19 8 1 10 35:46 17 10 3 4 34:24
DOROST 15 1 4 10 12:58 11 5 2 4 16:18
ŽÁCI 14 10 3 1 42:10 12 1 3 8 19:48
CELKEM 48 19 8 21 79:114 40 16 8 16 69:90

Uplynulý rok 1992 jak je zřejmé z tabulky nebyl úspěšný.

    Tělovýchovná jednota-LOKOMOTIVA-Louky čítala ke dni 31.prosince 1974 - 156 členů.Předsedou byl Ladislav Veselý,který se dne 25.11.1974 ze zdravotních důvodů vzdal funkce,Jednatelem byl Eduard Siuda,pokladníkem Emanuel Hanzel.Do konce volebního období bude funkci předsedy Zastavovat Vladislav Gemrot.

    Vjednotě byla činná 3 družstva kopané-mužstvo,dorost a žáci,která se mimo mistrovské soutěže účastnila ještě několik jiných soutěží.V rámci čs.-polské družby byl sehrán turnaj za účasti družstev místních,sousední obce Pogwizdów w PLR,Domášova a Karviné III Darkova.Družstva se zúčastnila také soutěže,turnaje"starých pánů" a poháru Szewieczkova memoriálu v Darkově.Ke dni železničáře byl sehrán turnaj o pohár PZKO věnovaný místní skupinou PZKO.

V rámci kulturní činnosti byly uskutečněny 2 besedy se zasloužilými mistry sportu Mikoláškem a Wieckem.3 besedy s novináři a to v rámci politického školení na kterých se hovořilo na téma "Celosvětová politika".

Členové TJ odpracovali na úpravě a údržbě sportovního zařízení celkem 1249 brigádnických hodin.

TJ Lokomotiva Louky jejímž předsedou byl Ladislav Veselý,jednatelem Eduard Siuda a pokladníkem Emanuel Hanzel čítala ke dni 31.12.1973  147 členů,a mněla své vlastní sídlo v klubovně na hřišti.

Ponovně byla navázána družba s oddílem KS "Olza" Pogwizdów(sousední obec za Olzou v PLR).TJ se zúčastnila tamtéž pohárového turnaje (výsledek a umístění není znám!)V naší obci byl uspořádan turnaj kopané rozhodčích okresů Karviná,Nový Jičín,Frýdek-Místek a XI Ostravských novinářů.

Po turnaji byla uskutečněna beseda o významu denního tisku.

Byl uskutečněn zájezd do Domášova,kde se družstvo mužstva zúčastnilo tamního fotbalového turnaje a umístilo se na 2.místě.

V akci "Z" na sportovišti odpracovali členové TJ Lokomotivy brigádnicky 1825 hodin.

 

TJ Lokomotiva která je v obci jedinou sportovní organizací měla i v uplynulém 1971 roce svoje starosti.Největší  starosti výboru způsobilo mužstvo které po 5 létech pobytu v I A třídě sestoupilo o třídu níže.Jak na vesnický oddíl byl to mimo všechno jistý úspěch.Vždyť z I A třídy vypadly již dávno před tím mužstva Čes.Těšína,Fučíku Orlová,Petrovic,Slovanu Havířov,Jablunkova,Dobré u F.M.

JARO SEHRANÉ ZÁPASY PODZIM SEHRANÉ ZÁPASY
MUŽSTVO 15 1 4 10 19:41 MUŽSTVO 15 4 3 8 19:36
DOROST 12 4 1 7 15:28 DOROST 13 2 1 10 19:62
ŽÁCI 16 10 2 4 67:28 ŽÁCI 11 8 2 1 44:17
CELKEM 43 15 7 21 101:97 CELKEM 39 14 6 19 82:115

Z níže uvedené tabulky je zřejmé že tři družstva:mužstvo,dorost a žáci - sehrála celkem 82 zápasů s poměrem branek 189:212.

V těchto 82 zápasech se vystřídalo celkem 80 hráčů.Nejvíce zápasů "32" sehrál Podgrabiński .Jen jeden zápas několik hráčů.Nejvíce branek nastřílel soupeřům Hanzel Milan - 19,Balwar 15,GaŁganek - 13.Muži "STARÝCH PÁNŮ" vyhráli turnaj v Darkově a dovezli pohár.

Rovněž žáci byli v jiné pohárové soutěži úspěšní a odvezli také pohár.Výbor TJ Lokomotivy,kterému předsedal s.Vladimír Galia a měl celkem 14 členů zasedal 45 kráte.

Výborových schůzí se zúčastňovali nejpoctivěji s.Raszyk Józef,Golasowski Wilhelm,Galia Vladimír,Puk Rudolf a Veselý Ladislav.

1970

TJ Lokomotiva místní jednota v Loukách n/O.Předsedou byl Miroslav Galia,jednatelem Józef Raszyk,hospodářem Emanuel Hanzel.V průběhu roku bylo konáno celkem 32 schůzí,z toho 7 výborových a 25 schůzí kopané.V oddíle pracoval 33 členný výbor ale těch kteří přestože byli do funkce řádně zvoleni a funkce přijali a pak ve výboru řádně pracovali bylo málo.Nejobětavějším funkcionářem byl a zůstal obětavý soudruh Józef Raszyk,který věnoval TJ nejvíce svého volného času a ze 32 schůzí vynechal omluveně všeho všudy 5 schůzí.

22schůzí se zúčastnil-předseda Vl.Galia a Josef Puk.2 krát slovy dva krát za rok se na práci ve výboru přišli "podívat"4 členové také výboru:Stanislav Drong,Ed. Stavarský,Lad. Minář a Josef Puk,Oldřich Mončka.A tak se nemohl nikdo divit že práce ve výboru neklapala.

Celoroční přehled mistrovských,přátelských a pohárových zápasů v roce 1970 jevila se následovně:

JARO

DRUŽSTVO

ZÁPASŮ

VÍTĚZSTVÍ  REMÍZY PROHRY

BRANKOVÝ POMĚR

MUŽSTVO

DOROST

ŽÁCI

16 4 3 9 16:31
15 8 2 5 27:30
14 3 1 10 10:39
  CELKEM JARO

45

15

6 24 53:100
PODZIM MUŽSTVO 12 7 1 4 22:20

DOROST

12 1 3 8 11:40

ŽÁCI

9 7 1 1 40:11
  CELKEM PODZIM 33 15 5 13 73:71

1970

ROČNÍ VÝSLEDKY

78 30 11 37 116:171

V jarní soutěži se mužstvo umístilo ve své třídě na 8. místě,dorost na 7. místě a žáci na 12. místě.V podzimní soutěži:mužstvo na 5. místě(11 zápasů-6-1-0-13 bodů 19:20),dorost na 11.místě(11-1-3-5-10:38) a žáci na 2.místě(9-7-1-15 40:11).

 

1964

        Osvětlení a vybavení parku TJ Lokomotivy bylo provedeno,čímž se dosáhlo také zkrášlení a ozelenění obce,neb se jedná o park, který slouží široké veřejnosti.

Osvětlovací síť : Kompletní osvětlení v parku TJ Lokomotivy - 10 stožárů s výbojkovými světly-kabel instalován v zemi-celková cena 18.857 kčs .Osvětlení provedeno v akci "Z" ,většina prací provedena brigádníky,hlavní práce provedli odborníci - Josef Juroszek -Vladislav Moj.

 

         Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louky n O. měla ke konci roku 1961....192 členů.Předsedou je s.Alois Gemrot č.106 ,jednatelem s Bronislav Motyka č.521 .

Jednota má 4 oddíly : kopanou,ZTV,šachy a a nově založený oddíl házené.Oddíl kopané,který má 80 registrovaných hráčů,si vedl po celý rok úspěšně.Sehráno bylo celkem 95 zápasů s pasivním skórem 233:271 .IA mužstvo skončilo na 5.místě v tabulce o dva body za vedoucím mužstvem Baníkem Lazy.

 

 

Ve dnech od  23.června do 5.července 1955 konala se v Praze na mohutném stadionu Strahov  I celostátní spartakiáda.

Byla to největší  a nejokázalejší tělocvičná  a sportovní slavnost ve světovém měřítku.Spartakiáda ukázala světu nejen velikou svornost a fyzickou vyspělost všech vrstev obyvatelstva republiky,ale i ohromnou organizační sílu našeho   pracujícího lidu.

Na tuto spartakiádu odjelo z Louk 24 cvičenců,16 žen a 8 mužů.Byli to hlavně členové TJ Lokomotivy,bývalého Sokola.Na zastávku doprovázela cvičence místní hudba OB.