27.prosince  POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU

           Konec roku  2008 zahrádkáři zakončili dne 27.12.2008 společným přátelským vánočním posezením u malého symbolického vánočního  stromku v sále kulturního domu Louky.

Zahájení a přivítání přítomných provedl předseda zahrádkářů p.Muryc Karel,který mimo jiné hovořil o přípravě setkání Loučanů v r.2009. a v pomoci členů na přípravě této tradiční akce.

Přítomní doporučili předsedovi zahájit přípravu na tuto náročnou akci za pomoci členů našeho svazu,kteří svou pomoc přislíbili.

Slavnostního večera se zúčastnilo 26 členů,kteří si losovali malé vánoční dárky.

Během večera bylo podáváno malé občerstvení včetně vánočního cukroví a teplé večeře.Vánoční odpoledne bylo doprovázeno sváteční besedou a pobavením.

6.prosince  MIKULÁŠ

Rok 2008 se pomalu blíží ke svému závěru a přišla doba pro Mikuláše.Stalo se už tradicí ,že zahrádkáři Louk připravují pro děti a jejich rodiče i další návštěvníky akci "MIKULÁŠ" s rozdáváním dárků.

Tato akce se uskutečnila dne 6.12.2008 v sále restaurace Zátiší.Úvodem p.Balvínová(jednatelka zahrádkářů)přivítala přítomné návštěvníky a také děti ,které nedočkavě očekávaly příchod Mikuláše.Po hlasitém přivolávání Mikuláše se konečně ve dveřích objevil Mikuláš se svým andělským doprovodem a pro ochranu se třemi zástupci pekla"čerty"které vyslal sám velký pekelník.Ten nejmenší byl donesen v pytli.

Jejich příchod byl přivítán velkým potleskem za cinkotu andělských zvonečků.

Nastal čas rozdávání dárků.Mikuláš postupně vyvolával děti kterým po přednesení básničky nebo zazpívání písničky byl mikulášský dárek předán.Dárky byly předány celkem 28.dětem.

Dárky dodali svým dětem rodiče a na další dárek ve formě čokoládového balíčku přispěly kromě zahrádkářů organizace IOL a JEDNOTA - JEDNOŚĆ.Složení mikulášské skupiny bylo následující:

Mikuláš - sl.Zwiasová Markéta

1.anděl - Dohnalová Natálka

2.anděl - Murycová Anička

1.čert - Iwaszek Michal

2.čert - Moravčík Tomáš

3.čert - Brezina Kuba

Dle vyjádření mnohých účastníků byla tato akce velmi dobře připravena a hodnocena jako "SUPER DOBRÁ" Organizátoři děkují celé mikulášské skupině za perfektní splnění svého úkolu a všem návštěvníkům za velkou účast na této akci.

 

19.listopadu  VEČER PRO SENIORY

       S nadcházejícími dlouhými zimními večery ČSZ Louky uskutečnil letošní třetí večer pro seniory,kteří si rádi posedí při hezkých lidových písničkách

Tato kulturní akce se uskutečnila dne 19.11.2008 v sále restaurace Zátiší Louky za účasti 26 návštěvníků.Na programu byly k poslechu skladby známe Moravanky,lidovky při harmonice a zkrácená ukázka z DVD bývalého občana Louk p.Nohla z cestovatelské výpravy do země ÍRÁN.

Během večera bylo podáváno malé občerstvení včetně chutné bábovky dle receptu našich babiček,kterou připravila p.Galiová Slávka.

S nastávajícím večerem jsme se postupně vraceli do svých domovů.Mezi návštěvníky večera byli i bývalí občané z Louk dnes bydlící v Č.Těšíně a Karviné.

Společenský kulturní večer splnil očekávání organizátorů.Všem nejmenovaným patří upřímné poděkování.

 

20. říjen  SMAŽENÍ BRAMBORÁKŮ

        Pro letošní nepříznivou úrodu ovoce a některých druhů zeleniny.bylo členy výboru dohodnuto letošní výstavu neuskutečnit.

Na ukončení této zahrádkářské sezóny byla zorganizována akce "posezení při stryku".Smažení bramboráků se konalo 20.10.2008 za velmi nepříznivého a deštivého počasí v prostorách klubovny ČSZ Louky.

V příjemně vytápěné klubovně se zúčastnilo 18 návštěvníků,jak členů svazu,tak i nečlenů zahrádkářů.Dle požadavků byly bramboráky nabízeny bezplatně včetně voňavé kávy.Mezi návštěvníky probíhala beseda a zahrádkářské informace o letošním stavu úrody.

Závěrem odpoledne byly za symbolickou cenu podávány opékané chutné senátorské klobásy.

I přes malou účast i tato akce splnila svůj účel.

 

 

6. říjen  ZÁJEZD HRČAVA

      Zahrádkáři  Louky společně s organizací Jednota-Jedność,6.10.2008 uskutečnili autobusový zájezd do beskydské oblasti "Hrčava".

Za slunečného počasí jsme dojeli do horské vesničky Hrčava,kde v pěkné hospůdce jsme měli možnost malého občerstvení a byli jsme seznámeni s denním programem.

Společně jsme se vydali na krátkou procházku,během které jsme navštívili malý dřevěný kostelík asi z roku 1930 s přilehlým hřbitovem,který byl pro nás zajímavý tím,že zde jsou v jednom z hrobu podle přání zesnulé uloženy ostatky babičky známé herečky p.Jany Hlaváčové.Správcem hřbitova a kostela jsme byli poutavým výkladem seznámeni s historií tohoto posvátného místa ale i s životem obyvatel vesničky Hrčava.

V dalším putování nás zastavila další malá hospůdka,kde již za slunečného počasí nám zachutnalo chlazené občerstvení s možností pěkného výhledu na hornatou krajinu Beskyd.

S blížící se dvanáctou hodinou jsme se vrátili do původní restaurace a po chutném obědě jsme na terase zůstali po zbytek odpoledne.

Odpolední části byla možnost shlédnout průběh mezinárodního závodu na kolečkových lyžích.Závod probíhal téměř celé odpoledne.

Závěrečnou částí odpoledne bylo opékání párků a poslední vypití chlazeného  Radegastu

Následoval nástup do autobusu a rozloučení s malebnou vesničkou Hrčava.

Zájezd byl dobře zorganizován,účastníci byli spokojeni.Za tuto organizaci zájezdu nutno poděkovat předsedovi Jednota - Jedność p.Galiovi Al.

 

 

28.června  DĚTSKÝ DEN

         V rámci zahájení školních prázdnin připravili zahrádkáři Louk "dětský den"  s hudebně zábavným odpoledním programem pro dospělé.

Tato kulturní akce proběhla dne 28.6.2008 v zahradě v zahradě klubovny za restaurací Zátiší.Pro děti byly připraveny soutěžní disciplíny podle věkových skupin:jako skoky v pytli,hod granátem,kuželky a další.

Soutěžních disciplín se zúčastnilo 14 dětí.Za účast v soutěžích byli odměněni všichni účastníci soutěže.

K poslechu i k tanci vyhrávala až do večerní doby oblíbená hudební skupina"Huňař" s vynikající zpěvačkou.

Pro dobré pochutnání byly k dispozici uzené klobásy a uzené ryby.Pro žíznivé návštěvníky bylo chlazené pivo "RADEGAST"

I přes příznivé počasí se projevila opět slabší účast místních občanů.

1.května  STAVĚNÍ MÁJKY

         Nastala očekávané období,příchod léta a s ním množství práce pro zahrádkáře.Zahrádkáři obce Louky tento příchod uvítali a oslavili 1.5.2008 v zahradě zahrádkářů za restaurací Zátiší a to symbolickým postavením májky ozdobené barevnými pentlemi a tradičním smažením chutné vaječiny.Nechyběly k tomu vynikající uzené klobásy a pro zlepšení dobré nálady malé občerstvení.

K posezení nám zpříjemňovaly tóny hezkých písniček z radiomagnetofonu.

Této zahrádkářské slavnosti se zúčastnilo 32 dospělých návštěvníků,mezi kterými probíhala přátelská beseda a kteří byli s odpolední akcí zahrádkářů Louky spokojení.

 

17.duben 2.SENIORSKÉ ODPOLEDNE

        Zahrádkáři Louk ,zejména pro zájemce středního věku,připravili druhé seniorské odpoledne v sále restaurace Zátiší dne  17.4.2008.

Této akce se zúčastnilo 25 občanů Louk,ale byly mezi nimi i bývalí naši občané ,kteří se z důvodů poddolování museli u naší obce vystěhovat.Byla to p.Siudová Libuše(bývalá učitelka zdejší školy),která přijela až z Jablunkova,dále p.Vesela z Č.Těšína a p.Balvínová z Karviné.

Přivítání přítomných a nabídku 2,5 hodinového programu provedl předseda p.Muryc Karel.

Jako první byla prostřednictvím televize a DVD nahrávka pořízena p.Ivaszkem -ukázka z oslav Masopustu ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.I když se jednalo o amatérskou nahrávku,byla velmi zdařilá.

Dále následovaly produkce známé dvojice Evy a Vaška a další lidové písničky zahrané na harmoniku.

Během programu bylo podáváno každému návštěvníkovi malé občerstvení.Účastníci byli s akcí spokojeni a byl požadavek na pokračování dalšího seniorského odpoledne.

30.března VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSZ LOUKY

 

         Ke zhodnocení činnosti zahrádkářů Louky byla na den 30.3.2008 svolána výroční členská schůze ve slavnostně připravené klubovně zahrádkářů Louky.Výroční schůzi zahájila jednatelka výboru p.Balvínová ,která přivítala všechny přítomné a seznámila nás s programem schůze.Zvláště byl přivítán jeden z nejstarších členů zahrádkářů p.Wenglorze Bedřicha,který je členem našeho svazu 25 let a byla mu předána květinová pozornost. Další věkově nejstarší člen naší organizace je p.Witosz Rudolf,který ze zdravotních důvodů se nemohl zúčastnit byla vyslána dvoučlenná delegace která mu předala květiny s přáním brzkého uzdravení a poděkováním za dlouholetou činnost v naší organizaci.

                 Dalším bodem programu byla zpráva předsedy ČSZ Louky p. Muryce který úvodem přivítal hosta p.ing.Samka za okresní ČSZ Karviná

Dále předložil zprávu o činnosti naší organizace za r.2007 a akcích které se v průběhu roku uskutečnily jak pro občany Louk,tak pro děti dětský den,Mikuláše s udělováním dárků,vítání jara,smažení vaječiny se stavěním májky,posezení při vánočním stromku a další.

     Byla předložena zpráva revizní komise o hospodaření s prostředky naší organizace.Výdaje a příjmy souhlasí s údaji v účetní knize.Kniha je vedena dobře bez zjištěných nedostatků.

       Dalším bodem jednání byla diskuse kde nás ing.Samek seznámil s novinkami nových odrůd ovocných stromků pro pěstování (výsadbu) a odpovídal na různé dotazy v oblasti zahrádkaření.

Předseda p.Muryc nás informoval o možnosti získávat informace o naší činnosti na stránkách internetu.

Dále podal informaci,že dlouhodobě nemocný p.Siuda Vladislav se z dnešní schůze omluvil a všechny přítomné pozdravuje.

Předseda vyslovil poděkování p.Kolatkovi Aloisovi,za vzorné vedení hospodaření a účetní knihy.

Poděkování vyslovil i p.Murycovi Emilovi za pečlivé vedení kroniky zachycující průběžnou činnost naší organizace.

Poděkování zahrádkářům za pozvání a umožnění zúčastnit se výroční schůze vyslovil p.Wenglorz.Velice si pozvání váží a přeje zahrádkářům hodně pěstitelských úspěchů.

Závěrem jednatelka p.Balvínová předložila návrh na usnesení .Usnesení bylo jednohlasně schváleno.Výroční čl.schůze se zúčastnilo 20 členů a 1 host.

Na závěr schůze bylo podáno malé občerstvení.Následovala volná diskuse a zábava.

1.března KOŠT SLIVOVICE

A OSTATNÍCH PÁLENEK   

    

Zahrádkáři Louk připravili ochutnávku a soutěž o nejchutnější vypálený ovocný produkt.Ochutnávka a soutěž se uskutečnila v klubovně zahrádkářů dne 1.3.2008.Ochutnávky se zúčastnilo 12 soutěžících.Bylo dodáno 11 vzorků slivovice a 9 vzorků jabkovice(kalvadosu) 3 hruškovice a vinovice.Jednotlivé vzorky byly dodávány tajným způsobem v očíslovaných nálevkách.Úkolem bylo dle chutě a vůně ohodnotit každý předložený vzorek body 1 až 3  s  tím,že tři body byly nejvyšší hodnocení.

Pro organizaci předkládání vzorků byla sestavena dvoučlenná odborná komise z nezávislých občanů louk.

 

VYHODNOCENÍ

 

SLIVOVICE

1.  p. Siuda František

2.     p. Gebauer Pavel

3.        p. Muryc Karel

 

JABKOVICE

1.          p. Muryc Emil

2.   p. Ivaszek Bedřich

3.        p. Muryc Karel

 

HRUŠKOVICE

1.            p. Siuda Jan

2.  p. Ranosz Ryszard

3.  p. Ranosz Ryszard

 

VÍNOVICE

1.   p. Sacha Vladislav

 

Pro zlepšení chutě byly k dispozici k zakousnutí sýry,uzeniny,okurky,cibulky v nálevu a další pochutiny

       Celá akce proběhla  bez rušivých jevů a zbývá už jen čekat na opakování v příštím roce.

 

fotky z akce košt destilátů

3.února KYSANÉ ZELÍ

      Měsíc únor je nejvhodnějším obdobím pro ochutnávku kysaného zelí(kapusty) vypěstované občany Louk.

Tuto veřejnou ochutnávku spojenou s vyhodnocením nejchutnějšího kysaného zelí připravil svaz zahrádkářů Louky dne 3.února 2008v sále restaurace Zátiší.Přivítání účastníků a seznámení s podmínkami soutěže provedl předseda svazu p.Muryc a p.Balvínová.

K ochutnávce na očíslovaných talířích bylo předloženo celkem 26 vzorků,kolem 45 účastníků této akce mělo možnost dle svého uvážení určit bodově 5 vzorků které dle jejich názoru jsou nejchutnější.

K zakousnutí byly k dispozici kousky chleba,sýra,klobásy.Kromě občerstvení z restaurace byly ze strany zahrádkářů účastníkům podávány topinky s chutnou přílohou.

Po ukončení oficiální části a sečtení přidělených bodů došlo k vyhlášení výsledků soutěže.

Vyhodnocení

1. místo  p.Cyroň Karel

2. místo   p.Pavlica Jiří

3.místo  p.Kolatek Alois

Jejich umístění bylo oceněno věcnými cenami

Po této oficiální části následovala volná zábava

fotky z akce

 

 

16.LEDNA VEČER PRO SENIORY

    Na myšlenku uspořádat v zimním období něco co by zaujalo a pobavilo seniory,přišel předseda svazu zahrádkářů Louky p.Karel Muryc.Myšlenka se stala skutečností.Na den 16.1.2008 byl v sále restaurace Zátiší pro seniory připraven večer se zábavným programem.

Po přivítání účastníků večera byla prostřednictvím televize a DVD předvedena ukázka úspěšné akce z června 2007 - ze setkání Loučanů konané v zahradě zahrádkářů,včetně ukázky  vystoupení souboru "HAVÍŘOVSKÉ BABKY"

Dále následovaly hudební nahrávky produkce známé dvojice"EVA A VAŠEK" a dalších lidovek s harmonikami a zpěvem.

Přítomným bylo podáno malé občerstvení a měli také dostatečnou možnost vzájemného pobavení a popovídání si.

Finanční náklady na tuto akci byly zcela hrazeny z prostředků svazu zahrádkářů Louky.

Seniorského večera se překvapivě zúčastnilo 32 návštěvníků.Ze strany účastníků bylo vysloveno poděkování za tuto bezplatnou akci a bylo vyjádřeno přání aby se toto setkání opakovalo alespoň 4 krát v roce.

Seniorský večer byl další úspěšnou akcí pro starší občany naši obce.

 

FOTOGRAFIE Z AKCE "KOŠT DESTILÁTŮ"1.BŘEZNA 2008