SLAVNOSTNÍ VEČER

Poslední kulturní společenskou akcí,kterou zahrádkáři Louk v r.2007 uskutečnili bylo slavnostní setkání členů zahrádkářů včetně manželek(manželů)u vánočního stromku k závěru roku.

Slavnostní večer se uskutečnil 29.12.2007 ve vyzdobeném sále Kulturního střediska  Louky.

   Předseda zahrádkářů p.Muryc K. přivítal všechny přítomné a poděkoval všem za práci a činnost v uplynulém roce,ať už to bylo při úpravě zahrady kolem klubovny nebo při samotných akcích,které byly pro děti a občany v průběhu roku uskutečněny.

Požádal přítomné členy,aby v dobrovolné činnosti byli nápomocni i v příštím následujícím roce 2008 kdy je plánována celá řada kulturních akcí a které už začínají v měsíci lednu 2008(písničky z mládí pro seniory).

    Celý uvítací akt ukončil přípitkem s přáním pevného zdraví ,spokojenosti a na našich zahrádkách bohaté úrody.

Zpestřením programu bylo losování připravených dárků,kde si každý účastník zatažením povázku vylosoval svůj dárek.U mnohých bylo i trochu humoru.Dobrou náladu nám dodala i chutná večeře,která byla připravena členy zahrádkářů.Slavnostního večera bylo přítomno 31 osob.Beseda se protáhla až do pozdních hodin.

Spokojenost byla jak na straně organizátorů akce,tak přítomných v sále.

8.prosince MIKULÁŠ

Pomalu ale jistě se blíží konec roku a s ním  také období dětmi očekávaného M I K U L Á Š E !

Svaz zahrádkářů Louky pro všechny pro všechny děti obce Louky připravil na den 8.12.2007 večer s Mikulášem andělem a  čertem.

Tato akce se uskutečnila v sále restaurace Zátiší ve velmi příjemném prostředí s rozsvíceným vánočním stromkem a vánočními ozdobami.

Účast občanů byla překvapivě velká.

Ve zcela zaplněném sále bylo nutno dodat židle a lavice a i tak všichni neseděli.

Rodiče dodali pro své děti mikulášské balíčky.Mimo ně byla pro všechny přítomné děti připravená další mikulášská nadílka kterou finančně zajistil svaz zahrádkářů Louky.

Zazvoněním zvonku se přihlásil dlouho očekávaný Mikuláš.Ten přišel v doprovodu anděla a čerta(tentokrát už nebyl tak zlobivý jako minulý rok).Jeho uvítání a celý program s ním uváděla členka zahrádkářů p.Balvínová A.Jednotlivé děti byly postupně Mikulášem vyvolávány a po krátké básničce dostávaly od Mikuláše  dárečky.Po rozdání balíčků od rodičů byly Mikulášem vyzvány všechny přítomné děti k převzetí dárečků,které byly finančně zajištěny ČSZ Louky.

Celou akci sledoval klidně sedící čert.Děti byly tak hodné,že pekelník nemusel zasahovat.

Mikulášské nadílky bylo přítomno 27 dětí za hojné účasti občanů Louk a z blízkého okolí.

                        Závěrem organizátoři děkují Mikulášovi,andělovi a čertovi

 

 

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY - ZÁŘÍ 2007

 

S nadcházejícím podzimem přichází i sklizeň ovoce a zeleniny,vypěstované na naších zahrádkách.ČSZ Louky připravil ve dnech 15.-16.září 2007 výstavu výpěstků ovoce a zeleniny.Každý občan Louk měl možnost předvést výpěstky ze své zahrádky.Na vhodně připravených stolech bylo předvedeno 145 vzorků ovoce,zeleniny,bylinek,včetně krmných produktů jako je kukuřice,řepa různých tvarů a velikostí.Nechyběly ani vystavené zahradní květiny.Výstava byla spojená se soutěží o nejhezčí výpěstek.Tato soutěž spočívala v tom,že každý návštěvník na lístečku označil dva očíslované vystavené vzorky,které uznal za nejpřitažlivější.Po ukončení výstavy a vyhodnocení obodovaných výpěstků byl výsledek soutěže následující :

      1.místo: p.Karel Muryc - největší krásná červená paprika

      2.místo:p.Ludmila Chlebusová - s hroznovým révovým vínem s velkými a chutnými bobulemi

      3,místo:p.Dušan Galia - rajčata neobvyklých velkých rozměrů

Návštěvnost byla překvapivě velká.Zúčastnilo se jí 65 občanů.Tito byli při vstupu do místnosti přivítání pohárkem jablečného moštu a koláčem.

Nabídkou byly i smažené bramborové placky(stryky).Výstava byla návštěvníky hodnocená jako úspěšná jak organizačně tak účastí,což svědčí o dobré práci ČSZ Louky pro samotné členy zahrádkářů i ostatní občany Louk.Pochvala je také radostnou odměnou za úspěšnou činnost nás zahrádkářů.

fotky ze zahradní slavnosti 21.8.2007

 

SETKÁNÍ LOUČANŮ -ČERVEN 2007

 

Zahrádkářský svaz Louky již tradičně, ve spolupráci s IOL(Iniciativa Občanů Louk), uspořádal dne 23.června 2007 pro zdejší i bývalé občany Louk "SETKANÍ LOUČANŮ" v zahradě zahrádkářů za restaurací Zátiší.Setkání zahájil předseda IOL p.¨Marian Drobisz,který mimo jiné přivítal přítomné návštěvníky.Hlavně přivítal bývalé občany,kteří se museli vystěhovat do okolí, ale rádi se na toto setkání vracejí.Přivítaní patřilo i přítomnému zástupci Magistrátu Karviná,který ve svém proslovu ocenil tuto kulturní akci.Řekl,že je rád,že se může tohoto setkání zúčastnit.Sdělil,že dle možností se bude na zvelebování Louk podílet.Dalším programem bylo vystoupení dětí zdejší mateřské školky pod vedením ředitelky p.Dočkalové a vystoupení starších dětí pod vedením p.A. Balvínové.Pro zpestření odpoledního programu bylo i vystoupení souboru Havířovské Babky,které vystoupily v tradičních krojích se slezskými písněmi za doprovodu harmoniky,zpěvu a tance.Vystoupení bylo přítomnými návštěvníky oceněno poděkováním a potleskem.V té době už byla na podiu připravená hudební skupina "Kuben - muzic"se svým programem k poslechu a tanci.V průběhu odpoledne proběhlo losování tomboly,kterou připravila organizace IOL.Občerstvení v podobě nápojů,uzenin i jiných specialit bylo v dostatečném množství zajištěno.Lze zdůraznit,že z nejvzdálenější části světa přijel na naše setkání bývalý občan Louk p.Petr Puk až z Austrálie.Zakončení akce proběhlo v půlnočních hodinách.Zbývá jen otázka:Zda se opět  za dva roky sejdeme,v zahradě zahrádkářů v Loukách?Doufejme že ANO.

další foto z akce

DĚTSKÝ DEN - ČERVEN 2007

 

V rámci Mezinárodního dne dětí zahrádkáři Louk připravili pro děti naší obce "DĚTSKÝ DEN",který se konal 2.června 2007 v zahradě klubovny zahrádkářů.Tato zahrada byla upravená pro možnost dětských soutěží a k závodění v nenáročných sportovních disciplínách.Děti byly rozděleny podle věkových skupin pro jednotlivé sportovní úkony.

Soutěž spočívala v :

                                   - hodu míčkem do "figuríny mamlasa"

                                   - hodu šípky na terč

                                   - hod granátem

                                   - závodění ve skoku v pytli

                                   - pro starší závodníky byly k dispozici kuželky

Výsledky z jednotlivých disciplín byly hodnoceny 1. 2.a 3.místem.Vyhrávající obdrželi odměnu ve formě balíčku s dobrotami.Všichni soutěžící dostali k posílení teplé párky s rohlíky a něco k zapití.Po udělení cen balíčky útěchy dostaly i ostatní děti.Dětského dne se zúčastnilo celkem 20 dětí.Na nákup balíčků finančně přispěli kromě místních zahrádkářů také dobrovolní hasiči,svaz žen,Jednota-Jedność,kterým patří poděkování za pochopení podporu této akce.Závěrem akce bylo za bouřlivého pískotu a potlesku slavnostní sundání májky.

 

VÍTÁNÍ JARA - DUBEN 2007

 

Po mírnějším zimním období přišlo i dřívější jaro.Zahrádkáři Louk uspořádali dne 29.dubna 2007 vítání jara společně se smažením vaječiny a stavěním symbolické májky.Tato akce probíhala v období už odkvetlých třešní,ale jabloně i švestky se pyšnily v plném květu.Nálada účastníků v klubovní zahradě byla dobrá, vaječina-smaženice chutnala,nechyběly ani uzené klobásy včetně chlazeného pivečka.K příjemnému posezení přihrávala hudba z CD a magnetofonu.Při této příležitosti byla postavená nazdobená májka. S blížícím se večerem jsme se rozešli do svých domovů s pocitem hezky prožitého odpoledne. 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE - BŘEZEN 2007

 

18.března 2007 se členové zahrádkářského svazu Louky sešli ke konání členské schůze.Výroční členskou schůzi zahájila jednatelka p.Balvínová A.Přivítala všechny přítomné členy včetně zástupce okresního ČSZ Karviná ing.Samka.Minutou ticha jsme uctili památku zesnulého člena p.Lea Kajstury.Dalším bodem programu byla výroční zpráva o činnosti svazu,kterou předložil předseda p.Karel Muryc.Zdůraznil brigádní dobrovolnou činnost na úpravě zahrady kolem klubovny,dále kulturní akce,které byly uskutečněny pro občany Louk i blízkého okolí.Zejména se jednalo mimo jiné o akce jako:OCHUTNÁVKA ZELÍ,VÍTÁNÍ JARA,VEPŘOVÉ HODY,ZÁJEZD do lázní TEPLICE NAD BEČVOU,pro děti i dospělé BESÍDKA S MIKULÁŠEM s rozdáváním dárků.Dále nás seznámil s programem akcí na rok 2007,kde zdůraznil náročnou přípravu uspořádání tradičního"SETKÁNÍ OBČANŮ LOUK"Závěrem poděkoval všem přítomným i nepřítomným,kteří se po celé hodnocené období podíleli na dobrovolné práci a přípravě konání jednotlivých akcí.Dále následovala zpráva revizní komise o hospodaření s finančními prostředky naší organizace.Příjmy i výdaje souhlasí se skutečností,včetně jednotlivých dokladů.V diskuzi jsme byli seznámení se zájezdy a akcemi organizované okresním svazem zahrádkářů Karviná.ing.Samek nám připomněl výročí 50 let založení ČSZ a jeho význam v naší společnosti.Rovněž zodpověděl jednotlivé dotazy. Závěrem jednatelka p.Balvínová předložila návrh na usnesení,který byl jednohlasně schválen. Po té následovala vzájemná beseda.

 

 

AKCE KOŠT DESTILÁTŮ - BŘEZEN 2007

 

               Mnozí zahrádkáři svazu Louky se nejen kromě  výpěstků ovoce a zeleniny představili také výrobky z ovoce.Byly to destiláty v podobě slivovice a jabkovice(kalvadose).Pod názvem "KOŠT" se tato ochutnávka uskutečnila dne 19.3.2007 ve stylovém prostředí na chatce Františka Siudy.Vyhodnotit jako nejchutnější života budič bylo pro svoji kvalitu,chuť,vůni destilátů,velmi těžké.I přes tu nejvyšší bodovou hodnotu získala stejným počtem bodů slivovice p.Chlebuse S. a p.Gebauera P.K zakousnutí za tímto dobrým mokem byly rovněž chutné domácí klobásy,uzený bůček,sýr i další druhy vhodných pochutin,které byly dle možností doneseny účastníky koštu.V družné debatě a předávání zkušenosti o způsobu nakládání kvasu a přípitkům na zdraví jsme se s kamarádským pozdravem"Dobrou noc" rozcházeli a příští rok při obdobné akci a dobrým prožitým závěrem dne Nashledanou

 

 

KYSELÉ ZELÍ - ÚNOR 2007

 

Nastal čas,kdy už tradičně zahrádkáři Louk organizují ochutnávku kyselého zelí s vyhodnocením,které je nejchutnější.Tato akce se uskutečnila dne 17.2.2007 v sále restaurace Zátiší.Uvítání zúčastněných občanů provedl předseda zdejší organizace p.Karel Muryc.Po tomto uvítání jednatelka p.Balvínová nás seznámila s programem a podmínkami této soutěže. Na prostřených stolech na očíslovaných talířcích 26 vzorků zelí,které byly dodány jednotlivými občany k ochutnání.Vyhodnotit to nejchutnější nebylo lehké.Všechny vzorky byly chutné a těžko bylo poznat i svůj vlastní dodaný vzorek.Po celkovém sečtení bodů,byly nejvyšším počtem vyhodnoceny vzorky následujících majitelů:

další foto z akce

1.p.František Siuda

2.p.Marian Drobisz

3.p.Vladislav Cichy

Jmenovaným byly předány symbolické ceny za potlesku přítomných v sále.Po této oficiální části následovala vzájemná debata s možností zakoupení malého občerstvení.Celkově lze akci hodnotit jako zdařilou pro občany Louk,včetně těch,kteří museli vesničku Louky opustit,ale rádi se na tato místa a na některé tyto akce vracejí.

 

U VÁNOČNÍHO STROMKU - LEDEN 2007

 

Celoroční práce členů zahrádkářského svazu si zaslouží i skromné ohodnocení,které potěší a je pobídkou pro další činnost.Tak jako každoročně,  tak i po ukončení roku 2006 se členové zahrádkářského svazu včetně svých partnerů dne 13.ledna 2007 sešli v útulném sálu kulturního domu naší obce při osvíceném vánočním stromku a vkusně prostřených stolech.Slavnostní posezení zahájil předseda p.Karel Muryc,který přivítal všech 32 přítomných účastníků.Symbolickou minutou ticha jsme uctili památku zesnulého člena naší zahrádkářské organizace p.Lea Kajstury.                                     

            Poté se krátce mínil o úkolech a plánech pro rok 2007.Zdůraznil náročný úkol,přípravu a organizační zajištění akce"Setkaní Loučanů" ve spolupráci s organizací IOL.Mimo jiné za přítomné poblahopřál nejstaršímu přítomnému členu p.Aloisovi Galiovi k jeho 78 narozeninám. Pan Galia je dosud v naší organizaci aktivní i v rámci dobrovolných brigád.Přitažlivým bodem programu bylo anonymní losování vzájemných dárků.Každý účastník si potažením provázku vylovil malý dárek.Po chutné večeři následovaly vzájemné přípitky na pevné zdraví a družná volná zábava.