VEČER S MIKULÁŠEM A ČERTEM 2006

 

            S blížícími se svátky přišel i Mikuláš se svým doprovodem.Na den 9.PROSINCE 2006 ČSZ Louky připravil pro děti naší obce Louky Mikulášskou nadílku.Akce"MIKULÁŠ" se konala v sále místní restaurace Zátiší.Zahájení a uvítání děti včetně jejich rodičů a ostatních návštěvníků provedla jednatelka našeho svazu p.Balvínová,která využila svých učitelských zkušeností a zapojila do uvítacího scénáře i přítomné děti,které přivolaly Mikuláše.Mikuláš se trochu opozdil a tento čas svými písničkami vyplnily děti z mateřské školky pod vedením ředitelky p.Dočkalové.Přítomni jejich vystoupení ocenili potleskem.Nebylo třeba dlouho čekat a na sál vstoupil Mikuláš v doprovodu anděla a přinášeli spousty dárků.V tu dobu se do sálu přiřítil zadním vchodem zlobivý čert,který mrštně obíhal mezi stoly a hledal neposlušné děti-žádné nenašel.Nakonec ho uklidnil Mikuláš a usadil ho ve své blízkosti.Následovalo rozdávání dárků.Některé děti za dárek zazpívaly písničku,nebo řekly básničku.Na nadílku a občerstvení pro děti finančně přispěli organizátoři akce ČSZ Louky,dále JEDNOTA-JEDNOść,IOL a ČSŽ Louky.ČSZ děkuje MIKULÁŠI - sl.Martině Totkové,ANDĚLI - sl.Markétě Zviasové a "zlobivému" ČERTU - p.Martinovi Veselkovi.Všichni tři měli nemalý podíl na úspěchu této akce.

další foto z akce

 

ROZLOUČENÍ S LÉTEM 2006

 

              Ve dnech 23.-24.září 2006 ČSZ Louky připravil pro příznivce svazu zahrádkářů a občany Louk ukázku zahrádkářských výpěstků ovoce a zeleniny.I přes nepříznivý rok na úrodu ovoce se podařilo soustředit uspokojivé množství  druhů ovoce a zeleniny.

               Hrušky,jablka,hroz.víno,ořechy,rajčata,papriky,cibuloviny,meloun-který byl velmi chutný.Pro odpočinek návštěvníků bylo v zahradě klubovny připraveno přátelské posezení,kde byla možnost malého občerstvení.I přes příznivé počasí nebyla účast návštěvníků taková jak to bývalo v minulých letech.

 

 

 

ZÁJEZD DO TEPLIC NAD BEČVOU 2006

2.ZÁŘÍ 2006

           Lázně Teplice nad Bečvou leží v soutěsce,kterou si před mnoha léty prorazila řeka Bečva na své cestě z Beskyd do Moravské brány u města Hranic.Jako jediné z nejstarších lázní na Moravě vděčí svému vzniku bohatým pramenům zemité termální kyselky,která vyvěrá z masívu vápenců v nadmořské výšce 254m.První zmínka o Teplicích nad Bečvou a účinku léčivosti termální vody je dostupná od r.1520 a později využívaná k léčivým účinkům.Teplice nad Bečvou s překrásnou přírodou jsou umístěny v údolí podél řeky Bečvy.Zahrádkáři Louk ve spolupráci s Jednotou se rozhodli pro občany Louk uskutečnit jednodenní zájezd do uvedené oblasti.Po příjezdu do Teplic před lázeňský pavilon" Janáček" jsme se parkem přemístili před léčebnu"Bečva"a po krátkém seznámení s okolím jsme se společně vydali na cestu do blízké"Zbrašovské aragonitové jeskyně",která je nejvýznamnějším jevem krasového území v okolí města Hranic.Prostory jeskyně byly vymlety povrchovými vodami sestupujícími ke korytu řeky Bečvy.Vápencová skaliska byla postupně rozleptána teplými kyselkami vyvěrajícími z hlubin spolu s plynem kysličníkem uhelnatým.Jeskyně má unikátní výzdobu tvořenou bohatým vývinem nerostu a aragonitu,který v podobě krystalků pokrývá celé stěny jeskyní.Zbrašovské jeskyně objevené v r.1912se řadí mezi unikátní v evropském měřítku a jsou nejteplejšími jeskyněmi u nás.Po prohlídce jeskyně se účastnici zájezdu rozdělili na dvě skupiny a to pro náročnější a méně náročnou trasu.Skupina pro náročnější trasu se vydala asi 4km kopcovitou procházku vesměs lesem.První cíl bylo zastavení a nahlédnutí do pověstné Hranické propasti ležící v rezervaci"Hůrka".Její rozevřený jícen spadá strmými vápencovými stěnami do hloubky 69m k hladině jezírka.Potápěčskými sestupy se podařilo dosáhnout hloubky 155m.Předpokládá se ,že hloubka propasti je daleko vyšší,než byly dosud zjištěna.Pro zajímavost propast je prvním krasovým jevem v naší republice zachycena na mapě z r.1927.J.A.Komenský ji zakreslil na světoznámou mapu Moravy.Po prohlídce propasti a docvakání fotoaparátů naše cesta směřovala dále lesní pěšinkou na místo původního hradu asi ze 14 století,po kterém se zachovaly zbytky kamene.Odtud byla krásná vyhlídka na rozsáhlé údolí Teplic.Posledním plánovaným cílem naší cesty byla další vyhlídka na oblast Hranic u sochy sv.Mikuláše,která byly na toto místo přemístěná z města Hranic a ke které se také vážou různé pověsti.Skoro každá žena,ale i muži,se šli na sochu šáhnout.Stanovený čas na tuto procházku se velmi krátil a proto jsme se rychle přemístili na předem dohodnuté místo srazu a to byly "zahrada u hasičů".V blízkosti zahrady byla v útulné restauraci možnost poobědvat a občerstvit se.V té době jsme už byli očekávání v uvedené zahradě a to druhou skupinou s kratší trasou.Tito prošli lázeňským parkem s prohlídkou lázeňského domu"Morava".V samotné zahradě byl kromě odpočinku pro náročnější cestě,příjemného posezení,vzájemné debatě,podání občerstvení a chutného guláše,ukončen plánovaný program zájezdu.Při dojezdu do cílové zastávky Louky,předseda zahrádkářského svazu poděkoval účastníkům zájezdu za disciplinu a účast na této akci.Bylo také řečeno,že tento zájezd jako i jiné akce jsou organizované se záměrem zpestření života občanů Louk i pro ty,kteří tu kdysi žili.Opět se setkáváme s nezájmem i za cenu minimálního finančního příspěvku účastníků.Nelze obsadit sedadla v autobuse a tak pro organizátory vznikají vyšší finanční náklady.Nastává zde vážná otázka,zda v budoucnu budou obdobné akce organizovány a nebo se zvolí jiný způsob dopravy(třeba vlakem),což by bylo pro starší spoluobčany obtížné.

další foto ze zájezdu

 

VEPŘOVÉ HODY 2006

 

            V zahrádkářském zahradním areálu se dne 17.června 2006 uskutečnily pro občany Louk i návštěvníky z blízkého okolí vepřové hody.Po dlouhodobé přípravě zahradního parku(úprava a zhotovení lavic,stavba toal.zařízení,kosení trávy a další úpravy,které byly provedené členy zahrádkářů formou brigádních hodin.Dále následovala výroba chutných vepřových výrobků pro uspokojení návštěvníků této akce.Pro dobrou náladu nám program vyplňovala známá hudební skupina "DUO JANA-JAREK".I přes nepřízeň počasí v poledním i večerním čase byla účast uspokojivá.Nedostatkem byla slabší účast místních občanů,pro které byla tato akce hlavně připravovaná.Akce probíhala v přátelském duchu a co je důležité,že nedošlo k žádným rušivým projevům jednotlivců.Vepřové hody byly předčasně ukončeny kolem 20.00hod.z důvodu velké dešťové přeháňky a silného větru.

 

KYSANÉ ZELÍ 2006

 

             První větší akci začátkem roku zorganizovanou zahrádkáři Louk byla soutěž o nejchutnější domácí kysané zelí.Akce se uskutečnila dne 25.března 2006 v sále restaurace Zátiší.Do soutěže bylo dodáno 26 vzorků kysaného zelí.Přítomní návštěvníci prováděli ochutnávku očíslovaných vzorků a tyto podle chuti a kvality hodnotili bodovou hodnotou 1-5 bodů.Pěti body mohli ohodnotit nejchutnější zelí.Celkem mohli vybrat pět předložených vzorků.Po předem dohodnutém čase následovalo sčítaní bodů hodnotící komisí.První tři místa byla oceněná věcnými dary.Nejvyšším počtem bylo ohodnoceno zelí následovně:

1.místo p.Bohdan Rosinský .....55bodů

2.místo p.Karel Muryc.............49bodů

3.místo p.Alois Kolatek............48bodů

Ve zcela zaplněném sále pokračovala mezi účastníky diskuze.Tato akce byla opět zdařilá.Organizátoři mají dobrý pocit z této činnosti pro spokojenost občanů.Několika snímky představujeme tuto soutěž.

 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2006

 

            Dne 12.března 2006 se v klubovně zahrádkářů Louky uskutečnila členská schůze ČSZ Louky.Výroční schůzi zahájila jednatelka ČSZ Louky p.Balvínová,která přivítala zástupce okresního ČSZ ing.Samka.Symbolickou minutou ticha jsme uctili památku zemřelého člena našeho svazu p.Mynaře Josefa.Po té převzal slovo předseda zahrádkářů p.Karel Muryc,který vyhodnotil činnost našeho svazu za uplynulé období a zhodnotil kulturní akce pro naše občany i návštěvníky z blízkého okolí.Zejména se jednalo o akce:SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ KYSANÉ ZELÍ,ZÁJEZD NA JIŽNÍ  MORAVU,ZVĚŘINOVÉ HODY,spoluorganizování SETKANÍ LOUČANŮ,pro děti MIKULÁŠSKOU NADÍLKU a v závěru roku VÁNOČNÍ BESÍDKU.Nedílnou součástí bylo vytyčení úkolů pro letošní rok,plánované kulturní akce,úprava a zkrášlení zahradní plochy za klubovnou.Tato se neobejde bez dobrovolné brigádní činnosti naších členů.Poděkování za práci patřilo všem,kteří se podíleli na brigádách nebo organizovaní kulturních akcí.

 

 

 

KOŠT ROKU 2006

 

Činnost zahrádkářů Louky probíhá i v zimním období.Už sedmým rokem se uskutečnila dne 18.února 2006 pro zájemce zahrádkářů ochutnávka vlastních destilátu pod názvem "KOŠT ROKU 2006".Tato ochutnávka se uskutečnila už tradičně na chatce Františka Siudy,která je svým útulným prostředím inspirační pro tuto akci.Cílem soutěže je výběr nejchutnějšího destilátu dle stanovených podmínek a určení pořadí dle dosažených bodů.Do soutěže bylo dodáno 11 vzorků slivovice,5 vzorků jabkovice a 1 hruškovice.Koštu bylo přítomno 10 účastníků.Umístění bylo následující:

      SLIVOVICE:                                                                  

 1.místo p.B.Iwaszek                              

 2.místo p.J.Matuszek          

 3.místo p.B.Směták             

 

    JABKOVICE:

 1.místo p.K.Muryc

 2.místo p.J.Matuszek

 3.místo p.J.Siuda

 

   HRUŠKOVICE:

 1.místo p.A.Žáček    

 

K zakousnutí byly na stole uzeniny,kyselé okurky,minerální vody a další potraviny vhodné k této akci. Po ukončení této časti programu,následovala družná beseda o dění v naší obci.Účastníci byli s touto akci nad míru spokojeni a byl vysloven názor v pokračování koštu v příštím roce,což bylo jednohlasně schváleno.Nutno dodat,že finanční náklady spojené s akci  byly stejným dílem hrazeny účastníky koštu.